Project Presentation Evening – Jewish history of the region: Galicia, Silesia, Spiš

between 28/11-6/12/2021 – Kraków, Poland

English

Event in the program of “Galicia, Silesia and Spis in the light of common Jewish heritage” project

A series of lectures about the Jewish history of the Galicja, Silesia and Spiš – regions historically connected by a common spiritual and academic center – Kraków. The lectures will present:

1. The Jewish history of Galicia and Spis with the Krakow as a spiritual center.

2. History and presence of the cooperation between Krakow and the Silesian Jewish communities.

3. The lecture will be accompanied by the theatre conventional concert of Jewish music connecting all three regions.

4. The important part of the event will be the story of successful renovation of the tempel synagogue in Krnov – told from first-hand by the people who were leading the project, members of Beit Silesia association.

The project presentation evening will be a part of a series of fundraising events for a renovation of a historic synagogue in the center of Krakow – a project led by the Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow.

Polski

Cykl wykładów o żydowskiej historii Galicji, Śląska i Spiszu – regionów historycznie połączonych wspólnym ośrodkiem duchowym i akademickim – Krakowem. Wykłady zaprezentują:

  1. Żydowska historia Galicji i Spiszu z Krakowem jako centrum duchowym.
  2. Historia i obecność współpracy Krakowa ze śląskimi gminami żydowskimi.
  3. Wykładowi towarzyszyć będzie teatralny koncert muzyki żydowskiej, łączący wszystkie trzy regiony.
  4. Ważną częścią wydarzenia będzie historia udanego remontu synagogi tempel w Krnowie – opowiedziana z pierwszej ręki przez ludzi prowadzących projekt, członków stowarzyszenia Beit Silesia.

Wieczór prezentacyjny projektu będzie częścią cyklu zbiórek pieniędzy na remont zabytkowej synagogi w centrum Krakowa – projektu prowadzonego przez Centrum Judaizmu Postępowego i Reformowanego w Krakowie.

English

English

Slovak

čeština

English

English

English

English

 

This Event is a part of Galicia, Silesia and Spiš in the light of common Jewish heritage Project realised by the Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow and its partners Beit Silesia (Slovakia) and the Mojše Band (Czech Republic) with support of the International the Visegrad Fund www.visegradfund.org