Jewish Spiš – culture that survived through music

10/10/2020 18:30 – Spišská Belá, Slovakia & on-line

Slovák

V rámci projektu “Halič, Sliezko a Spiš vo svetle súčasného židovského dedičstva”

Židovský Spiš – kultúra, ktorá prežila v hudbe [sk, cz, pl]

10/10/2020 18:30 – Spišská Belá & on-line

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Facebook: https://www.facebook.com/events/2720322968183235

WWW: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

Pozývame na hudobný workshop, prednášku i jedinečný koncert. Stretneme sa osobne alebo on-line v Spišskej Belej stredovekom mestečku na riečke Belá v rezidencií prieskumníka židovskej hudby, skladateľa a hráča na cimbale Michala Paľka. Počas stretnutia bude mať tiež možnosť dozvedieť sa o histórií a súčasnosti židovského života v moravsko-sliezkom regióne či vypočuť slovo krakovského rabína.Počet miest osobnej účasti na podujatí je obmedzený, prosíme o rezervovanie miest na mojseband@gmail.com

Link na pripojenie sa v aplikácií ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Live streaming na web doméne podujatia: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

This project is supported by International @VisegradFund — www.visegradfund.org

PROGRAM18:30 – 19:45  Workshop, stretnutie, prednáška

Prednáška na tému židovskej hudby na Spiši, vedená Michalom Paľkom, prieskumníkom židovskej hudby, skladateľom a hráčom na cimbale. Stretnutie v Suke – tradičnom stánku budovanom pri príležitosti osláv židovského sviatku Sukkot.
http://mojseband.sk/

Diskusia s rabínkou Židovskej obce v Ostrave a reformovanej spoločnosti v Krakove, umelkyňou, divadelnou režisérkou – Rabin Tanya Segal – na tému významu a zvykov sviatku Sukkot. 
http://www.kehila-ostrava.cz/rabinat
www.tempel.pl

Stretnutie s lídermi židovskej reformnej spoločnosti regiónu Ostrava, Opava, Krnov, ktorí predstavia históriu a súčasnosť židovského života moravsko-slieszkeho regiónu či porozprávajú o svojich snahách v smere jeho znovuvybudovania. 
http://beitsilesia.cz/

20:00 Koncert ZIPSERIM – Hudobné dedičstvo Židov na SpišiKoncert židovskej hudby zoskupenia Mojše Band so sprievodným slovom na živo. http://mojseband.sk/

Polski

W ramach projektu ‘Galicja, Śląsk i Spiš w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa’

Żydowski Spiš – kultura, która przetrwała w muzyce

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/87215092526…

Facebook: https://www.facebook.com/events/2720322968183235

WWW: www.tempel.pl/galicia-silesia-and-spis-2020/jewish-spis/

Ten projekt odbywa się dzięki wsparciu International @VisegradFund  —  www.visegradfund.org

Zapraszamy na warsztat muzyczny, wykład oraz unikalny koncert. Spotkamy się osobiście lub on-line w Spisskiej Bela – XIII-wiecznym miasteczku nad rzeka Bialą w rezydencji badacza muzyki żydowskiej, kompozytora i wirtuoza cymbałów Michała Pal’ko. Podczas spotkania będzie można także dowiedzieć się o historii i teraźniejszości życia żydowskiego w regionie Morawsko-Śląskim oraz posłuchać krakowskiego rabina.

PROGRAM

18:30 – warsztat, spotkanie, wykład

Warsztat  na temat żydowskiej muzyce nas Spiš. prowadzony przez Michała Pal’ko, badacza żydowskiej muzyki, kompozytora i wirtuoza cymbałów. Spotkanie w suce – tradycyjnym szałasie-namiocie budowanym z okazji święta Sukkot.

Rozmowa z rabinem gminy żydowskiej w Ostravie i postępowej społeczności w Krakowie, artystką, reżyserem teatralnym – Rabin Tanyą Segal – na temat znaczenia i zwyczajów święta Sukkot.

http://www.kehila-ostrava.cz/rabinat   www.tempel.pl

Spotkanie z liderami społeczności żydowskiej z rejonu Ostrava/Opava/Krnov, którzy

przedstawią historię i teraźniejszość życia żydowskiego regionu Morawsko-Śląskiego (Moravskoslezský kraj) oraz opowiedzą o swoich staraniach w kierunku jego odbudowy.

http://beitsilesia.cz/

20:00 – Koncert: ZIPSERIM – Dziedzictwo muzyczne Żydow na Spiszu

Koncert muzyki żydowskiej zespołu Mojše Band z komentarzami kompozytora na żywo.

http://mojseband.sk/

English

 

This Event is a part of Galicia, Silesia and Spiš in the light of common Jewish heritage Project realised by the Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow and its partners Beit Silesia (Slovakia) and the Mojše Band (Czech Republic) with support of the International the Visegrad Fund www.visegradfund.org