Hagei Israel – Jewish Holiday Celebration in Krakow

Centrum Judaizmu Postępowego wspiera organizację świąt żydowskich w społeczności postępowej Beit Kraków.

Center for Progressive and Reform Judaism supports organizing Jewish Holidays celebration at Beit Krakow Jewish Progressive Community

www.beitkrakow.org