Project Presentation Evening – Jewish history of the region: Galicia, Silesia, Spiš

28/11/2021 – Center for Jewish Culture, Meiselsa Street 17, Kraków, Poland

English

Event in the program of “Galicia, Silesia and Spis in the light of common Jewish heritage” project

Final Evening of the Project “Galicia, Silesia and Spiš in the light of the common Jewish heritage”

www.tempel.pl/GSZ/final

PROGRAM:

A. Lighting Hanukkah candles and a presentation “Jewish Krakow – the spiritual center of three regions” – led by the rabbi of the Jewish community in Ostrava and the Jewish progressive community Beit Kraków – Rabbi Tanya Segal

B. A first-hand story: “History of the renovation of the synagogue in Krnov (Czech Republic)” – mgr. Petr Aharon Tesař (Beit Silesia, ŽO Ostrava)

C. “Beit Kraków Synagogue” – presentation of the social action of renovation of the historic synagogue in Kazimierz, Krakow

[www.beitkrakow.pl/synagoga]

D. Theater concert “Jewish Music of Galicia, Silesia and Spiš” based on a research of the composer, music researcher and virtuoso Michał Pal’ko performed by the Mojše Band

ORGANIZERS:

Center for Progressive Judaism in Krakow

www.tempel.pl

Beit Silesia

www.beitsilesia.cz

Mojše Band

www.mojseband.sk

PROJECT IMPLEMENTED WITH THE SUPPORT OF:

International Visegrad Fund

www.visegradfund.org

Polski

Wieczór Finałowy Projektu “Galicia, Silesia and Spis in the light of common Jewish heritage”

Wieczór Finałowy Projektu “Galicja, Śląsk i Spisz w świetle wspólnego żydowskiego dziedzictwa”

PROGRAM:

A. Zapalenie świec Chanukowych oraz prezentacja pt. “Żydowski Kraków – centrum duchowe trzech regionów” poprowadzi rabin gminy żydowskiej w Ostrawie i żydowskiej postępowej społeczności Beit Kraków – Rabin Tanya Segal

B. Opowieść z pierwszej ręki: “Historia renowacji Synagogi w Krnovie (Czechy)” – mgr. Petr Aharon Tesař ( Beit Silesia, ŽO Ostrava )

C. “Synagoga Beit Kraków” – prezentacja akcji społecznej renowacji zabytkowej synagogi na Kazimierzu w Krakowie 

www.beitkrakow.pl/synagoga

D. Koncert teatralny “Muzyka żydowska Galicji, Śląska i Spiszu” na podstawie autorskich badań, kompozytora, badacza muzyki i wirtuoza Michała Pal’ko w wykonaniu zespołu Mojše Band 

REZERWACJE:

office@tempel.pl
lub office@beitkrakow.pl

ORGANIZATORZY:

Centrum Judaizmu Postępowego w Krakowie

www.tempel.pl

Beit Silesia

www.beitsilesia.cz

Mojše Band 

www.mojseband.sk

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU:

International Visegrad Fund

www.visegradfund.org

čeština

 

This Event is a part of Galicia, Silesia and Spiš in the light of common Jewish heritage Project realised by the Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow and its partners Beit Silesia (Slovakia) and the Mojše Band (Czech Republic) with support of the International the Visegrad Fund www.visegradfund.org