Help Ukraine! Pomóż Ukrainie!

Help Ukraine!Pomóż Ukrainie!
The Center for Progressive and Reform Judaism in Krakow Foundation and the Beit Kraków Jewish Community invite you to support our efforts to help those fleeing the war in Ukraine.

From the first days of the war, our members and friends help refugees in a variety of ways – transportation, home sharing, gifts, volunteer work at refugee depots, and more. At present, we are also conducting activities aimed at organised long-term support for the refugees, for the coming months and years.

Help us to help, make a donation!
Fundacja Centrum Judaizmu Postępowego i Społeczność Żydowska Beit Kraków zapraszają do wsparcia naszych wysiłków w pomocy uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Od pierwszych dni wojny nasi członkowie i przyjaciele pomagają uchodźcom w różnym zakresie – transport, udostępnianie domów, dary, wolontariat w punktach dla uchodźców i wiele innych. W chwili obecnej prowadzimy również działania kierowanie na zorganizowaną pomoc długoterminową na najbliższe miesiące i lata.

Pomóż nam pomagać, przekaż darowiznę!

A. Paypal or Credit Card | Paypal lub Karta Kredytowa

To donate via PayPal or Credit Card, click the “Donate” button and follow the instructions on the PayPal site.

PLNUSDEUR

B. Bank Transfer | Przelew

PLNUSDEUR
Dla: Centrum Judaizmu Postępowego
Adres: ul. Miodowa 22/11, 31-055 Kraków, POLAND
VAT No. (NIP): 6762533206
Registration No. (KRS): 0000685168

Numer Konta (PLN): 55 1240 4432 1111 0010 7532 2196
IBAN (USD): PL55124044321111001075322196

SWIFT (BIC): PKOPPLPW
Adres banku: ul. Józefińska 18, 30-955 Kraków POLAND
Tytuł przelewu: Darowizna na program Pomóż Ukrainie
To: Center for Progressive and Reform Judaism Foundation
Address: Miodowa Street 22/11, 31-055 Kraków, POLAND
VAT No. (NIP): 6762533206
Registration No. (KRS): 0000685168

Account No. (USD): 04 1240 4432 1787 0011 0339 5840
IBAN (USD): PL04124044321787001103395840

SWIFT (BIC): PKOPPLPW
Bank Address: ul. Józefińska 18, 30-955 Kraków POLAND
Transfer Title: Donation for the Help Ukraine program
To: Center for Progressive and Reform Judaism Foundation
Address: Miodowa Street 22/11, 31-055 Kraków, POLAND
VAT No. (NIP): 6762533206
Registration No. (KRS): 0000685168

Account No. (EUR): 13 1240 4432 1978 0011 0162 4414
IBAN(EUR): PL1312404432 1978001101624414

SWIFT (BIC): PKOPPLPW
Bank Address: ul. Józefińska 18, 30-955 Kraków POLAND
Transfer Title: Donation for the Help Ukraine program

C. Szybki przelew PayU (PLN)

[w przygotowaniu | under construction]

D. Send us a check | Wyślij czek

To: Center for Progressive and Reform Judaism Foundation

Address: Miodowa Street 22/11, 31-055 Kraków, POLAND

Title: Donation for the Help Ukraine program

E. Contact us | Skontaktuj się z nami help-ukraine@tempel.pl or office@tempel.pl